Kiedy można obyć się bez kasy fiskalnej | ECDP Group

Przepisy, które regulują obowiązek stosowania kas fiskalnych są złożone. Ogólną zasadą jest, że każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności powinna być ewidencjonowana za ich pomocą. Jest w tym względzie jednak szereg zwolnień, a także wyłączeń.

Uwagę na tę kwestię powinni zwrócić przede wszystkim podatnicy, którzy czynności na rzecz osób fizycznych dokonują okazjonalnie i w ograniczonym zakresie. W wielu przypadkach może się bowiem okazać, że zakup kasy nie będzie konieczny.

Istotne dla szerokiego grona podatników jest zwolnienie dotyczące dostaw towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zasadniczo obejmuje ono sprzedaż każdego środka trwałego. Warunkiem dla nieewidencjonowania na kasie jest wystawienie faktury. Odrębne zwolnienie od stosowania kasy przewidziano ponadto dla dostaw nieruchomości – w tym przypadku wystawienie faktury nie jest konieczne.

Więcej informacji w artykule, którego pełna treść dostępna jest tutaj.

Autor: Michał Samborski, doradca podatkowy, kierownik Zespołu ds. Podatków Pośrednich w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

28 kwietnia 2021