VAT: Dostawa niezabudowanej działka i dwie stawki | ECDP Group

Czym jest dostawa terenu niezabudowanego?

Powołując się na art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, jako teren budowlany uznaje się grunty przeznaczone pod zabudowę w zgodzie z planem  zagospodarowania przestrzennego, a w sytuacji, gdy planu nie mamy – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które są zawarte w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W ten sposób rozumując termin dostawy działki niezabudowanej i uznawanej za teren budowlany, podatek VAT wynosi 23%, istnieją sytuacje gdy jesteśmy zwolnieni z podatku.

Dostawa terenu w praktyce dzielona może być na cztery przypadki, które zostały opisane w artykule Michała Samborskiego, doradcy podatkowego ECDP sp. z o.o.

16 stycznia 2020