„Komunikacja interpersonalna” | ECDP Group

„Komunikacja interpersonalna”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na:

• przekazaniu zasad komunikacji interpersonalnej;

• zdobyciu przez uczestników szkolenia umiejętności mówienia o intencjach własnego działania;

• zdobyciu przez uczestników szkolenia umiejętności zadawania trafnych pytań;

• zdobyciu przez uczestników szkolenia umiejętności słuchania i słyszenia rozmówcy;

• wypracowaniu wspólnie z uczestnikami narzędzi komunikacyjnych do zastosowania w praktyce;

• nauczeniu się radzenia sobie w „trudnych” komunikacyjnie  sytuacjach.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wstępny kontrakt i rozpoznanie oczekiwań uczestników szkolenia (runda).

2. Komunikacja interpersonalna – zakres pojęciowy (mini-wykład).

3. Rodzaje komunikacji – m. in. komunikacja werbalna i niewerbalna, pośrednia i bezpośrednia (mini-wykład, ćwiczenia koncepcyjne).

4. Nauka umiejętności rozróżniania pułapów komunikacji. Stanowiska, kontekst, potrzeby (mini wykład, zapis wideo, analiza, studium przypadku, scenki w parach, psychodrama).

5. Projekcje w procesie komunikacji. Sposoby zapobiegania destrukcyjnym projekcjom czyli sztuka mówienia o intencjach, sztuka zadawania pytań, umiejętne zastosowanie parafrazy (mini wykład, zapis wideo, analiza, studium przypadku, scenki w parach, psychodrama).

6. Diagnoza typowych pułapek komunikacyjnych (zapis wideo, analiza, studium przypadku, scenki w parach, psychodrama).

7. Programy informacyjne NLP. Strategie prowadzenia rozmowy z różnymi ludźmi. Co mówić i robić, aby rozmowa była efektywna i przyjemna (mini – wykład, zapis wideo, analiza, studium przypadku, scenki w parach, psychodrama)

8. Systemy reprezentacji – słuchowcy, wzrokowcy, kinestetycy. Strategie prowadzenia rozmowy z różnymi ludźmi. Co mówić i robić, aby rozmowa była efektywna i przyjemna (mini –  wykład, zapis wideo, analiza, studium przypadku, scenki w parach, psychodrama).

9. Nauka słuchania i milczenia (ćwiczenie w parach).

10. Wypowiedzi budujące konstruktywny kontakt z rozmówcą: komunikat „Ja” i informacja zwrotna (mini wykład, zapis wideo, analiza, scenki w parach, psychodrama).

11.  Nauka mówienia językiem korzyści (mini – wykład, ćwiczenia w parach).

12. Znalezienie sposobów na poprawę komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie. Liderzy komunikacji (burza mózgów, ćwiczenie koncepcyjne).

Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu