„Motywacja” | ECDP Group

„Motywacja”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na: 

• przekazaniu informacji czym jest motywacja;

• nauce umiejętności bycia zmotywowanym i motywowania innych;

• pokazaniu czym jest efektywność i jak motywacja wpływa na efektywność pracowników;

• prezentacji wybranych narzędzi służących do motywowania pracowników.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wstępny kontrakt i rozpoznanie oczekiwań uczestników szkolenia (runda).

2. Czym jest motywacja? Raport – co motywuje Polaków do lepszej pracy (mini-wykład, burza mózgów).

3. Rodzaje motywacji. Odniesienie się do przykładów i sytuacji z życia uczestników (mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne psychodrama).

• wewnętrzna i zewnętrzna;

• pozytywna i negatywna;

• kija i marchewki;

• zalety i wady.

4. Jak ja się sam motywuję do tego żeby „…”? (mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne)

• zasady skuteczności określonego działania;

• przekonania, potencjał, akcja, rezultat, wartości – co mnie wspiera, a co ogranicza;

• chcę czy muszę? Przykłady i praktyczne ćwiczenia (np.: przekształcanie negatywnych odczuć/sytuacji w pozytywne).

5. Jak motywuję innych – czyli co mogę zrobić dla moich współpracowników? (mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, psychodrama).

• sposoby wspierania współpracowników w różnych sytuacjach;

• role lidera motywacji;

• motywacja finansowa i niefinansowa;

• metody motywowania, a poziom rozwoju zawodowego;

• współzawodnictwo w zespole – budowanie „zdrowej” rywalizacji, świadomości współdziałania w jednym „organizmie” tj. zakładzie pracy;

• pakiety kafeteryjne;

• budowanie lojalności pracowników

6. Komunikacja motywująca (mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, psychodrama).

• udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej jako podstawa budowania relacji Przełożony – Pracownik;

• konstruktywna krytyka;

• jak motywować chwaląc;

• rozmowy korygujące zachowania, stopniowanie reakcji;

• jak i czy nagradzać?;

• jak i czym karać?

Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu