”Przeciwdziałanie stresowi” | ECDP Group

”Przeciwdziałanie stresowi”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na:

• przekazaniu informacji o tym czym jest stres;

• nauce umiejętności oswajania stresu;

• nauce umiejętności tworzenia źródeł wsparcia;

• nauce umiejętności pokonywania stresu osobistego;

• wypracowaniu wspólnie z uczestnikami  gotowych do zastosowania w praktyce narzędzi niwelujących niekorzystne objawy stresu.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wstępny kontrakt i rozpoznanie oczekiwań uczestników szkolenia (runda).

2. Definicja i natura stresu, jego przyczyny i rodzaje.

3.  Jakie są objawy stresu?

4.  Co się dzieje pomiędzy bodźcem, a reakcją – indywidualne spostrzeganie przyczyn stresu.

5.  Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wywołujące stres.

6.  Oswajanie stresu – jak się z nim zaprzyjaźniać, rozumieć, zarządzać?

7.  Skutki długotrwałego działania stresu dla naszego organizmu.

8.  Stres jako proces.

9.  Fazy i objawy stresu a myśli, zachowania, fizjologia, emocje.

10. Zależność pomiędzy typem osobowości, a chorobami układu krążenia. Skutki zbyt niskiego lub zbyt wysokiego poziomu stresu.

11.  Wpływ stresu na efektywność zawodową i relacje interpersonalne.

12. Jakie są Twoje źródła wsparcia?

13. Metody zarządzania stresem w pracy.

14. Źródła stresów i konfliktów w organizacji.

15. Wpływ stresu na relacje interpersonalne.

16. Ciężar odpowiedzialności, a terminy realizacji zadań.

17. Działania naprawcze.

18. Metody pokonywania stresu osobistego.

19. Efektywne techniki zapobiegania stresowi i redukowania napięcia.

20. Techniki zdrowego oddychania i ćwiczenia aerobowe.

21.  Relaksacja i wizualizacja.

22. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zarządzania czasem i postawy asertywnej jako jedna ze strategii zarządzania własnym stresem.

Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu