,,Techniki wywierania wpływu” | ECDP Group

,,Techniki wywierania wpływu”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na:

• zdobyciu wiedzy na temat technik i metod ułatwiających komunikację wewnątrz firmy, jak i w kontaktach z klientami i partnerami w interesach;

• zdobyciu wiedzy na temat techniki przekonywania oraz tajników komunikacji międzyludzkiej;

• zwiększeniu świadomości czynników kluczowych dla skutecznego wywierania wpływu;

• zidentyfikowaniu obszarów i siły własnego wpływu w kluczowych dla ludzi relacjach.

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Wywieranie wpływu czy manipulacja – o co tak naprawdę chodzi (mini-wykład, burza mózgów)?

• czym jest wywieranie wpływu, a czym manipulacja?

• definicje pojęć.

2. Reguły psychologiczne na których opierają się techniki manipulacyjne (mini-wykład, burza mózgów).

• reguła wzajemności;

• reguła kontrastu;

• reguła niedostępności;

• reguła społecznego dowodu słuszności;

• reguła lubienia i sympatii;

• reguła autorytetu;

• reguła zaangażowania i konsekwencji.

3. Techniki manipulowania ludźmi w pracy. Jak je rozpoznać i umieć się obronić (mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, case study, psychodrama).

• wzbudzanie poczucia winy;

• naruszanie prywatności;

• celowe przeszkadzanie;

• wywieranie presji bez wyraźniej przyczyny;

• dobry i zły;

• udawanie kogoś innego;

• wpływ bodźców zewnętrznych;

• wspólnota interesów;

• pozytywne nastawienie i konsekwentne działanie;

• rozwiązywanie spraw nie do rozwiązania.

4. Typologia osobowości, a podatność na techniki wywierania wpływu (wykład, ćwiczenia koncepcyjne, psychodrama).

• typologia stylów zachowań – zalety, motywowanie, przydatność dla organizacji, ograniczenia i możliwość ich kompensacji;

• typologia osobowości – jak rozmawiać z drugim człowiekiem by budować relacje długookresowe;

• bank obiekcji.

5. Mechanizmy obrony (mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, psychodrama).

• radzenie sobie z „trudnymi” ludźmi;

• komunikacja perswazyjna;

• rodzaje komunikatów.

 

Zakończenie warsztatu.

 

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu