„Zarządzanie konfliktem” | ECDP Group

„Zarządzanie konfliktem”

Cele szkolenia

Zajęcia koncentrują się na:

•  poznaniu istoty i mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych

•  zidentyfikowaniu swoich preferowanych zachowań w obliczu konfliktu

•  określeniu potencjalnych punktów „zapalnych” w relacjach z innymi ludźmi

•  systematycznym ograniczaniu liczby sytuacji, w których dajemy się „ponieść” emocjom

•  rozwinięciu umiejętności niekonfliktowego uzgadniania różnicy zdań

•  wypracowaniu praktycznych sposobów zażegnywania i rozwiązywania konfliktów

•  budowaniu otwartych relacji z innymi

Program szkolenia

Ramowy program warsztatu dwudniowego:

1. Istota konfliktu (mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne).

•  Co to jest konflikt?

•  Kiedy i dlaczego powstaje? Źródła (przyczyny) konfliktu

•  Diagnoza ewentualnych sfer konfliktowych w firmie odbijających się na pracy lub/i diagnoza ewentualnych sfer konfliktowych na gruncie pozazawodowym odbijających się na życiu osobistym

 

2. Rodzaje (kategorie) konfliktów i ich konsekwencje ( mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne).

•  Sterowanie energią – konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu

•  Konflikt –  zjawisko naturalne i nieuniknione

•  Konflikt jako narzędzie manipulacji

•  Konflikt inspirujący do zmiany

 

3. Reakcje na konflikt (mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne).

•  Funkcjonowanie naszego organizmu w sytuacji konfliktowej

•  Dotychczasowa reakcja na sytuacje konfliktowe? Jak możemy zareagować inaczej?

•  Sposoby zapobiegania przeradzaniu się różnicy zdań czy interesów w konflikt

•  Wyrażanie krytyki i otwarte wyrażanie swoich poglądów bez uruchamiania spirali obrony i ataku

•  Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób ingerować w konflikt pomiędzy osobami trzecimi (np. naszymi pracownikami, współpracownikami, rodziną)?

 

4. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktu ( mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, psychodrama).

•  Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem

•  Rola coachingu w procesie rozwiązywania konfliktów.

 

5.  Konflikt i jego konsekwencje ( mini-wykład, burza mózgów, ćwiczenia koncepcyjne, psychodrama).

•  jak radzić sobie w sytuacjach konfliktogennych,

•  strategie postępowania: wygrany – wygrany, wygrany – przegrany, przegrany – wygrany, przegrany – przegrany,

•  strategie naprawcze nienaprawialnego.

 

Zakończenie warsztatu.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy do kontaktu