CIT: czy darowizna może był opłacalna? | ECDP Group

Świadczenia ujmowane w podatku dochodowym

Jest szansa na odliczenie od podstawy opodatkowania darowizny przekazanej na cele użytkowania publicznego, jednak muszą zostać spełnione ściśle określone warunki. Przedsiębiorcy bardzo często wbrew pozorom podejmują działania mające na celu wsparcie np. finansowe działalności społecznie użytecznych, tj.  decydują się na przekazywanie darowizn. Definicja darowizny jest regulowana przez kodeks cywilny który stanowi, że umowa darowizny polega na zobowiązaniu się przez darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku. W takich przypadkach powstają wątpliwości co do właściwego ujęcia tego typu świadczenia w CIT. Generalnie, darowizna nie może być uznana za koszt uzyskania przychodów. Wynika to z treści art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT

Tomasz Musialski – Kierownik Zespołu ds. Podatków Bezpośrednich i Bartosz Suławko – konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Współnicy dla Rzeczpospolita.

26 marca 2020