CIT: Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki kapitałowej neutralne podatkowo | ECDP Group

Podatnik wnoszący wkład pieniężny do spółki zobowiązany jest do rozpoznania przychodu w wysokości wartości tego wkładu określonej w statucie lub w umowie spółki, względnie w innym dokumencie o podobnym charakterze. Dodatkowo spoczywa na nim obowiązek określenia wartości wkładu w wartości rynkowej.

Komentarz ekspertów ECDP do tych zagadnień można odnaleźć na portalu podatki.biz

18 maja 2018