Czy naczelnik US może nie zgodzić się na uwolnienie środków z rachunku VAT? | ECDP Group

Rachunek VAT

Mimo iż formalnie środki na rachunku VAT są własnością podatnika to podatnik nie może nimi swobodnie zarządzać, ponieważ możliwość wydawania tych środków została ograniczona ustawowo. W myśl z art. 62b ust. 2 ustawy prawo bankowe, środki pieniężne na rachunku VAT można przeznaczyć tylko i wyłącznie na zapłatę:

 •  zobowiązania z tytułu podatku VAT wynikającego ze złożonych deklaracji VAT lub odsetki od tego zobowiązania (w tym również podatek VAT z tytułu importu towarów);
 • podatku VAT z faktury zakupu, faktury korygującej otrzymanej od podatnika VAT czynnego;
  składki z tytułu ubezpieczenia społecznego – ZUS;
 • należność z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w tym także zaliczek na ten podatek oraz odsetek za zwłokę;
 • należność z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w tym także zaliczek na ten podatek oraz odsetek za zwłokę;
 • podatku akcyzowego oraz przedpłaty podatku akcyzowego, wypłat dziennych i odsetek za zwłokę w jego zapłacie;
 • należności celnych oraz odsetek od tych należności;
 • podatku z faktur zaliczkowych wystawionych przez podatników VAT czynnych;
 • realizacji zajęcia dotyczącego egzekucji należności wynikających z art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego;
 • dodatkowych zobowiązań podatkowych.

A czym jest rachunek VAT i kto go może lub musi posiadać? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w najnowszym artykule Natalii Trestki, młodszego konsultanta podatkowego w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

Pełna treść artykułu tutaj.

11 września 2020