Jak opodatkować karty przedpłacone? | ECDP Group

Co to karta przedpłacona?

Karta przedpłacona jest to rodzaj karty płatniczej, dzięki której można dokonywać płatności wykorzystując środki pieniężne dostępne na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Pracodawcy coraz częściej zaopatrują swoich pracowników w tego rodzaju karty, dzięki którym pracownik może zakupić artykuły spożywcze w wybranych sklepach lub posiłki również w wybranych punktach gastronomicznych. Ta kwestia budzi wątpliwości co do opodatkowania nieodpłatnego przekazania pracownikom takich kart.

Zasady opodatkowania bonów

Z dniem 1.01.2019 r. zostały wprowadzone do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. 2020 r., poz. 106, dalej: ustawa o VAT) nowe zasady opodatkowania bonów. Nowe definicje i zasady opodatkowania bonów miały na celu implementacje przepisów wprowadzonych dyrektywą Rady (UE) 2016/1065 z 27.06.2016 r. oraz dyrektywą Rady (UE) 2017/2455 z 5.12.2017 r.

Autor: Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Całość artykułu dostępna tutaj.

21 maja 2020