Jakie zmiany w tarczy antykryzysowej są niezbędne? | ECDP Group

11 pilnie potrzebnych zmian w tarczy antykryzysowej

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące tak zwanej tarczy antykryzysowej oraz finansowej zostały stworzone w sposób nie do końca jasny, pozostawiający wiele do życzenia, zarówno pod kątem samej legislacji, ale także zakresu wsparcia dla przedsiębiorców, którzy odczuli skutki koronawirusa (COViD-19). Radosław Żuk wydał opinie na temat zapisów tarczy antykryzysowej dla Gazety Prawnej.

Radosław Żuk w oparciu o swoje dotychczasowe doświadczenie dostrzega słuszność wprowadzenia poniższych zmian:

 • Rozszerzenie definicji podmiotów, które są uznawane za prowadzące działalność gospodarczą, a tym samym są uprawnione do skorzystania m. in. ze zwolnienia z ZUS oraz dofinansowania wynagrodzeń z FGŚP.
 • Rozpatrywanie wniosków o pomoc w przypadku popełnienia ewidentnych pomyłek przez wnioskodawców.
 • Przyjęcie w praktyce, a nie tylko w teorii, zasady interpretowania wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy.
 • Rezygnacja do końca roku 2020 ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
 • Zmiany w sposobie rozliczania strat podatkowych poprzez wprowadzenie możliwości rozliczania strat bez ograniczeń czasowych.
 • Wprowadzenie zachęt podatkowych związanych z inwestowaniem w polską gospodarkę w tym m. in. wprowadzenie podatku dochodowego na wzór Estonii.
 • Wprowadzenie możliwości wyboru formy opodatkowania PIT po zakończeniu roku 2020.
 • Wprowadzenie możliwości zapłaty podatków w formie kasowej.
 • Doprecyzowanie przepisów w zakresie zawieszenia terminów.
 • Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej z PFR subwencji.
 • Zwolnienie z opodatkowania otrzymanej pomocy w walce z COVID-19.

Na przykład przepisy tarczy finansowej dają możliwość przedsiębiorcy, który otrzymał pożyczkę z PFR, częściowe jej umorzenie. Jednakże na gruncie podatków dochodowych kwota umorzona będzie stanowiła przychód. Obecne przepisy mówią także, że strata podatkowa powinna być rozliczona nie później niż w terminie 5 lat. Natomiast poprzez ogłoszenie stanu epidemii niektóre z podmiotów muszą być gotowe na poniesienie ogromnych strat. Istnieje prawdopodobieństwo, że ze względu na kryzys gospodarczy być może niektóre podmioty nie będą mogły być rozliczone w obecnym terminie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną opinią Radosława Żuka – Partnera w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp.k. dotyczącą wyżej wymienionych zmian w ramach akcji Prawnicy Pro Bono tutaj.

26 maja 2020

Powiązane specjalizacje: