Kiedy fakturę można skorygować do zera? | ECDP Group

Fakturę można skorygować „do zera” jedynie w przypadku, gdy pierwotny dokument sprzedaży otrzymał podmiot, który w rzeczywistości nie jest stroną transakcji. Więcej na ten temat pisze Marcelina Fabia, ekspertka Grupy ECDP, na łamach Rzeczpospolitej.

13 sierpnia 2018