Kiedy kara umowna jest kosztem? | ECDP Group

Czym jest kara umowna? Czy i kiedy może stanowić koszty uzyskania przychodów przedsiębiorcy?

Definicja kary umownej określona jest w art. 483 § 1 kodeksu cywilnego. Jest swoistym zabezpieczeniem interesów przedsiębiorców, które należy zawrzeć w umowie. Może dotyczyć zarówno nienależytego wykonania umowy, jak również jej niewykonania.

Czy wydatek poniesiony na obowiązek zapłaty kary umownej będzie mógł każdorazowo być zaliczany w koszty uzyskania przychodów?

O tym, na łamach Rzeczpospolitej pisze Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w Grupie ECDP.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem, jego pełna treść znajduje się tutaj.

23 lipca 2019