Koszty uzyskania przychodu: Kara umowna za nieterminowe wykonanie zobowiązań | ECDP Group

Przedsiębiorcy, chcąc zabezpieczyć swoje interesy, ustanawiają kary umowne na wypadek przekroczenia przyjętych terminów realizacji świadczeń. Czy naliczona kara umowna może stanowić koszt podatkowy?

Dla serwisu Podatki.biz kwestie te wyjaśniają eksperci podatkowi Grupy ECDP – Tomasz Musialski i Kamil Stefaniak.

27 lipca 2018