Magazyn konsygnacyjny – brak potrzeby rejestracji podatnika w państwie siedziby odbiorcy towaru | ECDP Group

Magazyn konsygnacyjny a magazyn typu call-off – jaka jest między nimi różnica w świetle polskiej ustawy o VAT?
Na portalu Infor.pl kwestie te wyjaśnia Joanna Litwińska, konsultant podatkowy Grupy ECDP.

20 lipca 2018