Między odrębnymi rachunkami VAT nie można przelewać środków | ECDP Group

Czy dopuszczalne jest przekazywanie środków na zapłatę podatku z rachunku VAT jednostki organizacyjnej na rachunek VAT gminy? Na łamach Dziennika Gazety Prawnej odpowiedzi udziela Paweł Barnik, ekspert podatkowy Grupy ECDP.

31 lipca 2018