Nauczyciel akademicki skorzysta z 50-proc. kosztów | ECDP Group

Jakie składniki wynagrodzenia można objąć preferencyjnymi zasadami rozliczeń?

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która weszła w życie 20 lipca 2018 r. do dziś powoduje problemy z klasyfikacją przychodów uzyskiwanych przez nauczycieli akademickich do przychodów możliwych objęciem 50-proc. kosztami. Które składniki wynagrodzeń, zgodnie z indywidualnymi interpretacjami organów podatkowych, można objąć podwyższonymi KUP?

Patrząc z perspektywy nauczycieli akademickich, aktualne podejście organów podatkowych wydaje się wyjątkowo korzystne. Martwić może jednak brak dostatecznej argumentacji prawnej przemawiającej za poparciem zajmowanego przez organy stanowiska. – komentuje dla Rzeczpospolitej Kamil Jagodziński, doradca podatkowy, konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k.

Więcej wyjaśnień w jego artykule na łamach Rzeczpospolitej, którego pełna treść znajduje się tutaj.

 

10 grudnia 2019