Nieodpłatne przekazanie majątku w trakcie likwidacji spółki kapitałowej stanowi odpłatną dostawę | ECDP Group

Likwidując spółkę kapitałową, po zakończeniu zaspokajania wierzycieli pozostała część majątku przechodzi na rzecz wspólników.

Zgodnie z ustawą o VAT przez dostawę towarów rozumie się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Jakie skutki podatkowe niesie za sobą nieodpłatne przekazanie majątku w takiej sytuacji?

Odpowiedzi na to pytanie udziela dla serwisu podatki.biz Maria Strelczenko, młodszy konsultant podatkowy w Grupie ECDP. Zachęcamy do lektury artykułu, którego pełna treść znajduje się tutaj.

20 sierpnia 2019

Powiązane specjalizacje: