Nieujęte w przychodach wierzytelności odsetkowe a strata przy ich sprzedaży | ECDP Group

Przedsiębiorcy często decydują się na cesję swoich wierzytelności. Czy w przypadku, gdy wierzytelności odsetkowe nie zostały zarachowane wcześniej do przychodu, strata z ich sprzedaży będzie stanowić koszt uzyskania przychodu?
Zachęcamy do zapoznania się z komentarzem naszego eksperta na portalu infor.pl.

20 czerwca 2018