Czy czeka nas podatek od przychodów z budynków nie tylko raz w miesiącu? | ECDP Group

Jakiego rodzaju budynku dotyczy podatek dochodowy?

Wraz dniem 1 stycznia 2019 roku weszły w życie znowelizowane przepisy art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej jako ustawa o PDOP. Zgodnie z nowelizacją przepisów podatek dochodowy wynosi 0,035% podstawy opodatkowania od przychodu ze środka trwałego za każdy miesiąc dotyczy budynku, który:

1.     stanowi własność/współwłasność podatnika,

2.     został oddany w całości lub w części do używania na podstawie umowy najmu/dzierżawy/innej umowy o podobnym charakterze,

3.     jest położony na terytorium RP

Jak wygląda najem krótkookresowy?

Niestety nie znajdziemy informacji o sytuacji, gdzie podatnik zawrze umowę najmu krótkoterminowego na okres użytkowania budynku krótszy niż miesiąc, np. dwa dni, dzień czy nawet kilka godzin. W treści art. 24b ust. 1 ustawy o PDOP podano, iż podatek wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, ta informacja wprowadziła wielu podatników w zakłopotanie i narodziła wiele wątpliwości co do zasadności naliczania oraz odprowadzania podatku od przychodów z budynku w terminie krótszym niż okres, który został wskazany w.w. przepisie.

 

Więcej na ten temat wyjaśnia Aleksander Przeździecki, Grupa ECDP

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

 

25 października 2019