PIT: sprzedaż premiowa, a zakupy w imieniu pracodawcy | ECDP Group

Opodatkowanie uzyskanych świadczeń

Zazwyczaj jeśli chodzi o sposób opodatkowania należy wskazać, że od dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z tytułu nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobieranie jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% od nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Jednakże, przychód który powstały po stronie tych osób, może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT -pod warunkiem, że jednorazowa wartość tych nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

Sprzedaż premiowa

Jeśli osoba, która była odpowiedzialna za zakup w imieniu pracodawcy, nagród w ramach akcji marketingowych otrzymuje nagrodę, powstały po jej stronie przychód nie będzie zakwalifikowany do możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT – w takiej sytuacji nie można tutaj mówić o sprzedaży premiowej.

Autor: Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Jeśli czują Państwo potrzebę zgłębienia tematu, zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu tutaj.

7 września 2020