Podatnicy nie muszą się obawiać dokumentowania WDT | ECDP Group

Nowe przepisy budzą wątpliwości przedsiębiorców

Z początkiem 2020 roku w życie wchodzi art. 45a ust. 1 unijnego rozporządzenia 282/2011, który odnosi się do warunków zastosowania zerowej stawki VAT. Dotyczy ona wymaganych dowodów na transport wewnątrzwspólnotowy, czyli dowodów na to, że w wyniku dostawy dochodzi do przemieszczania towaru z jednego kraju członkowskiego do innego.

– Przepis przewiduje bardzo formalne warunki do jego spełnienia, zwłaszcza jeżeli chodzi o to, że dowody powinny pochodzić od dwóch różnych podmiotów niezależnych od dostawcy i nabywcy.

Czy w praktyce łatwo przedstawić takie dokumenty? Które inne zmiany w przepisach dotkną obszar dokumentowania transportu wewnątrzwspólnotowego? O tym na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej pisze Michał Samborski, doradca podatkowy w ECDP Tax Mazur i Wspólnicy sp.k.

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

2 grudnia 2019