Prawidłowy certyfikat rezydencji podatkowej obniża podatek | ECDP Group

Niektóre płatności transgraniczne zobowiązują polskich podatników do tzw. podatku u źródła. Jakie regulacje eliminują lub ograniczają to opodatkowanie?
Wyjaśnia Marta Olewińska, ekspertka podatkowa Grupy ECDP, na portalu Egospodarka.pl

13 lipca 2018