Przychód z umowy najmu a odszkodowanie za zniszczony sprzęt | ECDP Group

Firmy wynajmujące swój sprzęt zazwyczaj obciążają kontrahentów za powstałe zniszczenia. Czy tego rodzaju obciążenie podatnik może traktować jako część odpłatności za usługę najmu? Na portalu eGospodarka.pl wyjaśnia nasza ekspertka, Marta Olewińska.

26 lipca 2018