Ryczałt za jazdy lokalne – czy jest przychodem pracownika w PIT | ECDP Group

Pracownikowi wykorzystującemu w celach służbowych prywatny samochód w jazdach lokalnych przysługuje zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury pracodawcy przekazują te środki na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracownikiem. Jedną z przewidzianych po stronie pracownika form zwrotu jest tzw. ryczałt za jazdy lokalne.

Czy ów ryczałt stanowi przychód pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym? Odpowiedzi udziela ekspert Grupy ECDP Anna Kiersnowska-Drzewiecka w ksiegowosc.infor.pl

 

1 marca 2018