Straty powstałe na skutek kradzieży jako KUP | ECDP Group

Czy wartości utracone na skutek kradzieży mogą zostać uznane przez podatnika za koszt uzyskania przychodów?

Przedsiębiorcy często ponoszą ryzyko straty majątku, powstałej w wyniku działań przestępczych powodowanych przez osoby trzecie. Zgodnie z definicją w ustawie o PDOP, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć przede wszystkim wszelkie wydatki poniesione na osiągnięcie przychodów przedsiębiorstwa lub zachowania/zabezpieczenia źródła przychodów. Co do zasady, możliwość zaliczenia straty wynikłej z kradzieży pieniędzy do kosztów uzyskania przychodów jest wątpliwa, jednak w ostatnich latach organy podatkowe interpretowały te przepisy korzystnie na poczet podatników. By móc zaliczyć koszty kradzieży w KUP należy spełnić szereg wymogów.

Więcej na ten temat dla serwisu Podatki.biz pisze Bartosz Suławko, konsultant podatkowy w ECDP TAX Mazur i Wspólnicy sp.k. Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

27 września 2019