Ulga w akcyzie na zieloną energię | ECDP Group

Zwolnienie z podatku akcyzowego krok po kroku

Zwolnienie z podatku akcyzowego energii wytworzonej z odnawialnych źródeł można podzielić na następujące etapy:

  1. przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedaje energię nabywcom końcowym,
  2. przedsiębiorstwo nalicza podatek akcyzowy od całkowitej ilości sprzedanej energii,
  3. później nabywa od wytwórców odnawialnych źródeł energii określoną w ustawie o odnawialnych źródłach energii,
  4. liczba świadectw pochodzenia energii muszą zostać przedstawione do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki,
  5. po uzyskaniu decyzji Prezesa URE możliwe jest pomniejszenie wysokości należnego podatku akcyzowego o podatek zapłacony od energii elektrycznej.

Na temat ulgi w akcyzie na zieloną energię oraz korzyściach dla podatników przeczytacie w nowym artykule Konrada Bartuzla, konsultanta podatkowego dla serwisu rp.pl

24 lutego 2020