VAT: subwencja finansowa z Tarczy Finansowej | ECDP Group

Czy subwencja finansowa z Tarczy Finansowej jest podstawą do opodatkowania VAT?

Według art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) Wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów albo usługodawca otrzymał bądź ma otrzymać w niedalekiej przyszłości z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy czy też osoby trzeciej, wraz z otrzymanymi dotacjami, subwencjami oraz pozostałymi dopłatami o charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika – jest podstawą opodatkowania. Powyższa definicja mówi, że podstawą opodatkowania są dotacje albo subwencje, które wykazują bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług dostarczanych przez podatnika. Dotacje lub subwencje, które są przeznaczone na ogólną działalność i nie wykazują bezpośredniego wpływu na cenę towarów czy usług – nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Autor: Agnieszka Budziak, Konsultant podatkowy w ECDP Tax Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k.

Pełna treść artykułu znajduje się tutaj.

22 września 2020