W jaki sposób określić datę nabycia nieruchomości? | ECDP Group

Kto płaci podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości?

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości zapłaci podmiot, który sprzedaje nieruchomość wymienioną w z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PDOF. Podatku tego można uniknąć po upływie 5lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości. Okazuje się, jednak, że datę tą można ustalić na różne sposoby. PDOF od niedawna reguluje kwestie nabycia w drodze dziedziczenia, udziału w spadku, wprowadzenia majątku do majątku wspólnego małżonków lub przepisania na jej na jednego z małżonków w efekcie ustania wspólności majątkowej. W kwestiach dotyczących małżonków orzecznictwo wskazywało na to, że stanie się właścicielem lub współwłaścicielem, w wyżej wymienionej drodze nie jest nabyciem nieruchomości. W PDOF zostało to uregulowane od początku 2019r. Wg. nowozawartych w PDOF przepisów przykładowo w przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku, do 5letni okres od dnia nabycia liczymy od dnia, w którym nieruchomość nabyta została przez spadkodawcę.

Kolejne wątpliwości pojawiają się w kwestii odpłatnego zbycia. W wyroku NSA z 9 lipca 2020 r. sygn. akt II FSK 1196/18 znajdujemy odpowiedź na pytanie czy przeniesienie własności nieruchomości, na bank w celu spłaty długu jest odpłatnym zbyciem. Oznacza to, że od takiej czynności, nie powinien naliczany być podatek. Całość artykułu znajduje się pod tym linkiem.

Autor: Radosław Urban, Konsultant Podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp.k.

28 sierpnia 2020