Wytyczne kierowane do organów podatkowych jako wyznacznik standardów w przedsiębiorstwie | ECDP Group

– Dotychczas podatnicy i organy podatkowe próbując określić pojęcie należytej staranności i dobrej wiary mogli bazować jedynie na orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.  Powstała nowa publikacja Ministerstwa Finansów, która może stanowić punkt odniesienia dla podatników dla zmniejszania ryzyka niedochowania należytej staranności przy weryfikacji swojego kontrahenta – pisze Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Polecamy cały komentarz na stronie Infor.pl.

3 lipca 2018