Wzajemne poręczenie bez podatku, czy z ? | ECDP Group

Stosowanie wzajemnych poręczeń

Podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej bardzo często udzielają sobie wzajemnych poręczeń. Stosowanie tej praktyki wewnątrzgrupowo, daje poszczególnym podmiotom wchodzącym w skład grupy szansę na lepszy rozwój dzięki zwiększeniu ich bezpieczeństwa finansowego oraz zdolności kredytowej. Przystępując do takiej wewnątrzgrupowej polityki zabezpieczania zobowiązań powinno się brać pod uwagę, że uzyskanie poręczenia od podmiotu powiązanego może w pewnych okolicznościach powodować konieczność rozpoznania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Co to przysporzenie majątkowe?

Według art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartości otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także…

Całość artykułu dla dziennika Rzeczpospolita dostępna w wersji PDF, oraz online.

Autor: Przemysław Szwed, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

23 września 2020