VAT: Zwolnienie nie dla wszystkich usług szkoleniowych | ECDP Group

Jaki rodzaj usług jest zwolniony z VAT?

Usługi dotyczące przekwalifikowania zawodowego i kształcenia zawodowego mają prawo do skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT, jednakże koniecznością jest zdefiniowanie tego rodzaju usług. Niestety ustawa o VAT nie definiuje jednoznacznie rodzajów tego typu usług, przez co konieczne jest poszukiwanie na własną rękę stosownych informacji w prawodawstwie unijnym oraz w interpretacjach organów podatkowych.

Co wynika zatem z przepisów?

W tym temacie pisze Paweł Terpiłowski, konsultant podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy Sp.K. w najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej z dnia 3 lutego 2020r.

 

 

3 lutego 2020

Powiązane specjalizacje: