Zmiany zasad delegowania od 30 lipca 2020r. | ECDP Group

Zasady delegowania w 2020r.

Od 30 lipca wejdą zmiany w zasadach delegowania. Za półtorej miesiąca pracownikom delegowanym do innego państwa członkowskiego pracodawca będzie musiał zapewnić warunki pracy i płacy, które przysługują osobom zatrudnionym w tym kraju. Maksymalny czas delegowania ma wyniesić 12 miesięcy, z możliwością wydłużenia do 18 miesięcy. W sytuacji, przekroczenia terminu 12 miesięcy (lub 18 miesięcy, jeżeli zostanie powiadomiony odpowiedni urząd), pracodawca będzie musiał zagwarantować pracownikom wszystkie  warunki, które są  przewidziane w przepisach prawa, przepisach administracyjnych, ale również w układach zbiorowych uznanych za powszechnie obowiązujące na terytorium w Niemczech, z wyjątkiem zasad dotyczących zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz przepisów dotyczących zakładowych systemów emerytalnych. Zmianie ulegną minimalne warunki zatrudnienia, a także będą wprowadzone zostaną nowe regulacje dotyczące pracowników tymczasowych.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Aleksandy Nykiel dla Rzeczpospolitej.

19 czerwca 2020