1 – 10 stycznia | co nowego w akcyzie | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.      Prawo celne

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy;

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 24.12.2019 r. jako Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz.U. 2019 poz. 2496).

Ustawa przedłuża możliwość stosowania papierowych dokumentów dostawy do 31.01.2021 r.

Zmiany te szczegółowo opisano w 64 oraz w 65 numerach Podatkowego Przeglądu Tygodnia z 13.12.2019 r. oraz z 23.12.2019 r.

Ustawa weszła w życie 31.12.2019 r.

2.       Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 27.12.2019 r. jako Ustawa z dnia 21 listopada 2019 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. 2019 poz. 2523).

Ustawa podwyższa stawki akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe począwszy od
1.01.2020 r.

Zmiany te szczegółowo opisano w numerze 61 Podatkowego Przeglądu Tygodnia z 22.11.2019 r

Ustawa weszła w życie 1.01.2020 r.

3.       Rozporządzenie MF dotyczące ewidencji i innych dokumentacji związanych z wyrobami akcyzowymi i znakami akcyzy

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30.12.2019 r. jako Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. 2019 poz. 2534)

Należy podkreślić, iż przepisy ww. rozporządzenia z 24.12.2019 r. nie zmieniają najważniejszych zasad prowadzenia ewidencji akcyzowych, w stosunku do stanu prawnego obowiązującego w okresie do 31.12.2019 r. W szczególności rozporządzenie w sprawie ewidencji z 24.12.2019 r. nadal przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Rozporządzenie weszło w życie 1.01.2020 r.

13 stycznia 2020

Powiązane specjalizacje: