Biznes na Białorusi? Czemu nie! | ECDP Group

Potencjał Białorusi

Od dawna biznes na Białorusi kusił swoim potencjałem. Dekadę temu gospodarka tego kraju została zliberalizowana jednakże ogrom biurokracji blokował dostęp znacznej części przedsiębiorców do rynku. Niewiele polskich firm decydowało się więc na wejście na ten rynek. Firm z polskim kapitałem działających na Białorusi jest zaledwie 330. Po przekroczeniu barier administracyjnych, Białoruś oferuje wysoką jakość pracy przy niskich jej kosztach.

System podatkowy

Białoruś kusi swoim łatwym systemem podatkowym, dzięki któremu przedsiębiorca na Białorusi spędza na rozliczenia finansowe o 164 godziny mniej niż przedsiębiorca działający w Polsce, zgodnie z danymi prezentowanymi przez Bank Światowy. Skrócenie tego czasu, a także obniżenie stopy podatkowej są to rozwiązania wprowadzone już w XXIw. Białoruś jest krajem, który dzięki swojemu korzystnemu geograficznie położeniu, jest zorientowany na eksport. Radosław Żuk nadmienia, że Białoruś daje Polsce nowe szanse do rozwoju biznesu. Jako szczególnie korzystne wymienia on branżę meblarską i budownictwo. Podaje także przykłady innych branż, dla których rynek ten ma wiele do zaoferowania. Zachęcamy do zapoznania się całością wypowiedzi dla Business Insider Polska tutaj.

Zainteresowanych otwarciem biznesu właśnie w tym kraju prosimy o kontakt na contact@ecdpgroup.com

25 sierpnia 2020