Dodatnia wartość firmy (tzw. goodwill) nie podlega PCC – jak uchwalił NSA | ECDP Group

21 lutego 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7. sędziów podjął uchwałę, w której stwierdził, że dodatnia wartość firmy, jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, nie stanowi prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC.

Zdaniem NSA tzw. goodwill nie jest ani rzeczą, ani prawem majątkowym, ponieważ nie jest związana z uprawnieniem mającym swe źródło w przepisach prawa. Nie odpowiada mu również żaden obowiązek świadczenia lub powstrzymywania się od określonych działań przez inne podmioty. Nie jest prawem majątkowym, pomimo wymiaru finansowego wartości firmy.. Dlatego nie powinna zostać uwzględniona w podstawie opodatkowania PCC.

Żródło: https://www.nsa.gov.pl/

Red. Ewa Kowacz

22 lutego 2022