Tax&Roll | aktualności w podatku od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

WYROKI SĄDOWE I INTERPRETACJE PODATKOWE

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4.02.2021 r., znak 0111-KDIB2-3.4014.406.2020.1.BD

Skutki podatkowe użyczenia konta bankowego oraz przechowania pieniędzy

Córka Wnioskodawcy w związku z zamiarem zakupu od rodziców mieszkania, przesłała w okresie od 12 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r., 56.000 euro. Wnioskodawca użyczył jej swojego konta walutowego aby mogła przesłać do Polski pieniądze oraz zawarł umowę dotyczącą przechowania przez siebie jej pieniędzy. W dniu 13 lipca 2017 r. Wnioskodawca jednorazowo wypłacił 50.000 euro na prośbę córki w celu zamiany tych pieniędzy na złotówki. W międzyczasie znalazł się inny kupiec mieszkania, który zaoferował wyższą kwotę i kupił od Wnioskodawcy i jego żony ww. mieszkanie. Córka Wnioskodawcy nie wycofała się z zamiaru zakupu w mieszkania przyszłości i w związku z tym jeszcze dwukrotnie przesłała na konto Wnioskodawcy pieniądze (08 sierpnia 2017 r. – 4.000 euro oraz 19 lutego 2020 r. – 25.000 euro). Pieniądze, które jednorazowo Wnioskodawca wypłacił w 2017 r. znajdowały się w jego rękach do września 2020 r., nie na koncie. Na koncie znajdowały się natomiast pozostałe pieniądze. Po wymianie 50.000 euro na złotówki (13 lipca 2017 r.) Wnioskodawca uznał za niewłaściwe wpłacenie tych pieniędzy na swoje konto złotówkowe. Wnioskodawca zaznaczył, że nigdy nie korzystał z tego konta walutowego, nie płacił żadnych rachunków, nie wypłacał pieniędzy poza tą jednorazową wypłatą. Z konta tego dokonywane były jedynie przelewy na konto córki, kiedy potrzebowała ona pieniędzy w Hiszpanii. Tylko ona korzystała z tego konta. Wszelkie wpłaty na to konto oraz ruchy na nim miały związek z pracą córki. W przekonaniu Wnioskodawcy ww. umowa to zwykła umowa przechowania i użyczenia.

Wnioskodawca powziął wątpliwość czy umowa bezpłatnego użyczenia konta i bezpłatna umowa przechowania pieniędzy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem organu podatkowego jeżeli między Wnioskodawcą i jego córką została zawarta jedynie umowa przechowania pieniędzy oraz wystąpiła czynność bezpłatnego użyczenia konta, a więc czynności, o których mowa we wniosku, nie nastąpiły w ramach wykonania umowy depozytu nieprawidłowego (Wnioskodawca nie był uprawniony do rozporządzania środkami i faktycznie nimi nie rozporządzał bez polecenia córki) ani też umowy pożyczki, to należy stwierdzić, że powyższe czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, gdyż nie mieszczą się one w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym na Wnioskodawcy nie ciążył obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu dokonanych czynności.

PROCES LEGISLACYJNY

Brak interesujących zagadnień z perspektywy Klientów.

15 lutego 2021