Nowelizacja w podatku akcyzowym | ECDP Group

W zeszły piątek, tj. 27.07.2018 r., Senat przyjął bez poprawek uchwaloną na posiedzeniu Sejmu ustawę z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (dalej jako ustawa nowelizująca). Jakie będą jej skutki, gdy podpisze ją Prezydent? 

Ustawa o nowelizująca wprowadza wiele zmian w przepisach ustawy o podatku akcyzowy, poniżej sygnalizujemy te, które są w naszej ocenie najważniejsze.

Na podstawie ww. nowelizacji, papierowy dokument dostawy stosowany przy przemieszczaniu poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy zastąpiony zostanie dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD). W związku z czym ww. wyroby akcyzowe przemieszczane będą na terytorium kraju za pomocą systemu EMCS.

Ustawa zmienia także formalne wymogi korzystania ze zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych m.in. wprowadza oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

Ponadto ustawa nowelizująca wyłącza z zakresu definicji ubytków wyrobów akcyzowych straty powstające podczas produkcji piwa, wina, napojów fermentowanych, i wyrobów pośrednich oraz wprowadza zwolnienie od akcyzy dla ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających maksymalny poziom norm do wysokości równej rzeczywistym stratom, jeżeli podmiot udowodni ich naturalny charakter wynikający z właściwości wyrobów.

Określona została również wyraźnie stawka akcyzy w przypadku niedopełnienia wymogów stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych określonych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Stawka ta wynosić będzie 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów – 14,72 zł/GJ.

Ustawa nowelizującą wprowadza ponadto zerową stawkę akcyzy dla gazu ziemnego o kodach CN 2711 11 00 i 2711 21 00 przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast część zmian m.in. w zakresie dotyczącym przemieszczania w systemie EMSC nowych kategorii wyrobów – 1.01.2019 r.

Tekst ustawy uchwalonej przez Sejm i zaakceptowanej przez Senat dostępny jest na stronie sejmowej: http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/2581_u/$file/2581_u.pdf

Ustawa nowelizująca oczekuje na podpis Prezydenta.

30 lipca 2018