Objaśniać, a nie karać! – List Rzecznika Przedsiębiorców do KAS | ECDP Group

Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poprosił administrację skarbową o niekaranie przedsiębiorców przez służby skarbowe przez pierwsze pół roku obowiązywania nowych rozwiązań podatkowych.

Poniżej przedstawiamy treść listu Rzecznika Przedsiębiorców do Magdaleny Rzeczkowskiej, Szefowej Krajowej Administracji Skarbowej.

Szanowna Pani Minister,

wdrożenie zmian podatkowo – składkowych, które wchodzą w życie w styczniu 2022 r., stanowi dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorców bardzo duże wyzwanie. Dotychczasowe, obowiązujące niekiedy od kilkunastu lat zasady opodatkowania działalności gospodarczej zmieniają się w bardzo znaczącym zakresie. Ustawodawca nie zagwarantował odpowiednio długiego vacatio legis, gwarantującego skuteczne dostosowanie informatycznych systemów rozliczania podatków i składek w firmach i biurach księgowych. Realnie dano na to przedsiębiorcom nieco ponad miesiąc. Dodatkowo, stosowanie nowego prawa może być utrudnione z powodu braku objaśnień podatkowych Ministra Finansów.

W związku z powyższym, zwracam się do Pani Minister z prośbą, aby w okresie dwóch pierwszych kwartałów 2022 r. działania urzędników Krajowej Administracji Skarbowej nakierowane były na objaśnianie i pomoc przedsiębiorcom w praktycznym wdrożeniu nowych przepisów, a w przypadku braku rażącego naruszania przez nich prawa – o upominanie, a nie wymierzanie kar za popełnione błędy czy nieprawidłowości.

Moja instytucja włącza się w proces szkoleń wdrażających nowe przepisy. W grudniu, we współpracy z ZUS i Ministerstwem Finansów, zorganizowałem dwa webinaria, w których wzięło udział ponad dwa tysiące przedsiębiorców, a umieszczone na stronach Rzecznika MŚP relacje z tych szkoleń odwiedza dziennie kilkadziesiąt osób. Podobne działania będę kontynuował, reagując na napływające od firm wnioski i zapytania.

Zwracałem się do Pani Minister z podobną prośbą, kiedy KAS wprowadzała w równie krótkim terminie e-toll – nowy system opłat za korzystanie z dróg, którego zrozumienie i prawidłowe stosowanie wymagało dla wielu użytkowników dodatkowego czasu. Moja prośba spotykała się wówczas ze zrozumieniem i życzliwością. Urzędnicy KAS i ITD w początkowym okresie koncentrowali się na informacji, wyjaśnianiu, a zamiast karania – pouczali przedsiębiorców. Nie wpłynęła do mnie ani jedna skarga na działania administracji w tym zakresie. System został wdrożony i przynosi już zakładane, pozytywne efekty.

Dlatego też mam nadzieję, że również w tak ważkiej kwestii, jaką jest zmiana zasad opodatkowania działalności gospodarczej, podziela Pani moją troskę o przedsiębiorców, której fundamentem jest zasada pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej – w duchu zasad Konstytucji dla Biznesu.

Z poważaniem

Adam Abramowicz
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Link do oryginalnego dokumentu

Źródło: https://rzecznikmsp.gov.pl

Red. Ewa Kowacz

 

1 stycznia 2022