Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności | ECDP Group

Ministerstwo Finansów (dalej jako MF) opublikowało datowane na 29.06.2018 r. objaśnienia podatkowe do obowiązującego od 1.07.2018 r. mechanizmu podzielonej płatności (dalej również jako MPP). Podstawowym założeniem mechanizmu podzielonej płatności jest rozdzielenie zapłaty należności przelewem na dwa rachunki:

– kwotę odpowiadającą podatkowi VAT wykazanej na fakturze, która trafia na specjalny rachunek dostawcy, zwany rachunkiem VAT, oraz

– kwotę odpowiadającą wartości sprzedaży netto wykazanej na fakturze, która jest przelewana na rachunek rozliczeniowy /SKOK, powiązany z rachunkiem VAT.

Jak podkreśliło MF, mechanizm ten może być stosowany tylko i wyłącznie przy płatności bezgotówkowej. Wskazało również mechanizm ten jest stosowany tylko i wyłącznie w stosunku do transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami VAT oraz tylko i wyłącznie w stosunku do zdarzeń pozostających w zakresie podatku VAT (opodatkowanych tym podatkiem). Nie ma więc przykładowo możliwości zastosowania mechanizmu do zdarzeń pozostających poza zakresem VAT np. w stosunku do odszkodowań.

MF wyjaśniło, iż mechanizm jest dobrowolny oraz że strony zgodnie z zasadą swobody umów mogą zastrzec w umowie, że nie będą go stosować. Ponadto istnieje również dobrowolność co do kwot wykazanych na fakturze, które podatnik chce zapłacić w systemie podzielonej płatności, nie musi to być więc cała kwota podatku VAT wynikająca z faktury. Aby skorzystać z mechanizmu podatnik musi użyć komunikatu przelewu, czyli specjalnej formatki przelewu, która zawiera dodatkowe pole do wypełnienia.

25 lipca 2018