Objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej | ECDP Group

 

W dniu 30 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce, które obejmują :

➠ zagadnienia dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej osób fizycznych w Polsce
➠ zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 i 2a ustawy PIT.

Objaśnienia zawierają  także odpowiedzi na pytania:
➠ na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
➠ co to jest rezydencja podatkowa i jakie są kryteria jej ustalania
➠ czy można być rezydentem podatkowym w dwóch państwach
➠ jaki wpływ na ustalenie rezydencji podatkowej mają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Pełna treść dokumentu:
Objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. ws. rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

7 maja 2021