Parkowanie pod domem a prawo do odliczenia od wydatków związanych z samochodem | ECDP Group

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaprezentował stosunkowo liberalne podejście do kwestii odliczenia podatku naliczonego od wydatków na pojazdy służbowe parkowane pod domem pracownika.

Mowa o interpretacji indywidualnej (znak ITPP2/443-1440/14-S/18/AP) wydanej na początku lutego br. Sprawa dotyczyła spółki, która udostępniała pracownikom samochody służbowe w celu realizacji zadań służbowych bezpośrednio związanych z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą (sprzedażą opodatkowaną). W regulaminie (zarządzeniu wewnętrznym) wskazano zasady korzystania przez pracowników z ww. pojazdów. Część pojazdów służbowych została przypisana określonym działom spółki do wykonywania zadań służbowych.

W regulaminie ustanowiono zakaz wykorzystania tych pojazdów do celów prywatnych (prowadzona jest ewidencja przebiegu tych pojazdów). Pracownicy działów, którym przekazano pojazdy, mają wykorzystywać je tylko do działalności gospodarczej. Z uwagi jednak na specyfikę realizowanych obowiązków służbowych (np. gotowość do świadczenia usług serwisowych dla klientów spółki w terenie – również w miejscach oddalonych od siedziby spółki) oraz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na parkingu firmowym spółki, pracownicy mogą mieć wskazane inne miejsca garażowania/parkowania samochodów służbowych poza parkingiem firmowym (może być to parking w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika).

Spółka nie planuje jednak, aby pracownicy uzyskiwaliby zgodę na stałe (codzienne) pozostawianie pojazdów w tego typu miejscach, w szczególności niezależnie od zleconych danemu pracownikowi prac/zaplanowanych wyjazdów służbowych lub ich braku). W związku z powyższym, powstała wątpliwość, czy spółka może dokonać odliczenia 100% podatku naliczonego od wydatków na ww. pojazdy służbowe.

Strony: 1 2 3

5 marca 2018