Opinia w ramach konsultacji publicznych | ECDP Group

W ramach otwartych konsultacji podatkowych eksperci ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp. k. przesłali uwagi oraz opinie dotyczące przedstawionego przez Ministra Finansów dokumentu „Objaśnienia Podatkowe w zakresie Cen Transferowych nr 4 – domniemanie oraz należyta staranność, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT oraz art. 23za ust. 1b ustawy o PIT” wraz z jej uzasadnieniem.

Z opinią ekspertów ECDP można zapoznać się tutaj.

21 kwietnia 2021