Opłata paliwowa w 2018 r. – wzór informacji oraz nowa wysokość | ECDP Group

Z początkiem nowego roku pojawił się nowy wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej oraz zmieniła się jej wysokość.

Wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej był dotychczas określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 27.09.2004 r. w sprawie określenia wzoru informacji dotyczącej opłaty paliwowej. Rozporządzenie to zostało uchylone 1.01.2018 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 16.08.2017 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie opłaty paliwowej (dalej jako rozporządzenie). Nowy wzór informacji w sprawie opłaty paliwowej (OPAL) stanowi załącznik do rozporządzenia i powinien być stosowany począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r. przez podmioty obowiązane do sporządzania informacji dotyczących opłaty paliwowej. 

Jednocześnie informujemy, że od 1.01.2018 r. należy stosować stawki opłaty paliwowej określone  w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14.11.2017 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2018. Obecnie stawki opłaty paliwowej wynoszą:

  • 131,40 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
  • 293,05 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;
  • 162,27 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Państwa opiekunem w zakresie podatku akcyzowego.

 

7 lutego 2018