XIV Forum Cen Transferowych za nami! | ECDP Group

XIV Forum Cen Transferowych (FCT) odbyło się 16 grudnia 2021 r. i wśród przedstawicieli biznesu, firm doradczych znajdowali się także przedstawiciele ECDP Group. Na FTC nie zabrakło także przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Krajowej Informacji Skarbowej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Jako uczestnicy Forum  rozmawialiśmy o efektach prac grupy roboczej ds. transakcji finansowych oraz o postulatach Krajowej Izby Gospodarczej w obszarze cen transferowych.

Dyskutowaliśmy także na temat opublikowanego 16 grudnia 2021 r. dokumentu „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk”.

Prace Forum są okazją do dyskusji o najlepszych praktykach stosowanych w Europie i na świecie oraz o pożądanych przez rynek kierunkach rozwoju regulacji w Polsce. Każde kolejne spotkanie Forum pokazuje, jak bardzo potrzebny jest taki dialog.

Forum Cen Transferowych na posiedzeniu we wrześniu 2021 r. przyjęło rekomendacje w zakresie wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników. W grudniu 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało zbiór dobrych praktyk – dla podatników i organów podatkowych.

Jako uczestnicy posiedzenia wysłuchaliśmy wystąpienia dr. Piotra Karwata ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przedstawicieli Krajowej Izby Gospodarczej, którzy przedstawili postulaty w obszarze cen transferowych. Przedstawione zostały również najistotniejsze prace prowadzone obecnie w ramach Departamentu Cen Transferowych i Wycen.

Ostateczny termin następnego posiedzenia Forum zostanie podany w ogłoszeniu na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/ogloszenia-i-informacje-biezace/.

 

18 grudnia 2021