Ceny transferowe – prace legislacyjne dotyczące przepisów wykonawczych | ECDP Group

Dnia 23 października 2018 roku została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w pozycji 2193 Dziennika Ustaw. Ten akt prawny, wchodzący w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, wprowadza istotne zmiany w dotychczasowych regulacjach dotyczących cen transferowych. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie niniejszych regulacji, na stronie Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Finansów w drugiej połowie listopada zostały opublikowane projekty przepisów wykonawczych w sprawie cen transferowych w zakresie PDOF oraz PDOP. Szczegółowe obszary tematyczne poszczególnych rozporządzeń sygnalizowaliśmy w naszym newsletterze z dnia 27 listopada 2018 roku. Proponowany przez ustawodawcę termin wejścia w życie opublikowanych projektów rozporządzeń to 1 stycznia 2019 roku, dlatego poniżej przedstawiamy, na jakich etapach znajdują się obecnie poszczególne przepisy wykonawcze:

  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie cen transferowych w zakresie PDOF oraz PDOP 21 grudnia 2018 roku został skierowany do podpisu ministra;
  • projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie PDOF oraz PDOP od dnia 27 grudnia znajduje się na etapie komisji prawniczej;
  • dla projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie PDOF oraz PDOP 11 grudnia 2018 roku został opublikowany raport z konsultacji publicznych;
  • dla projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych w zakresie PDOF oraz PDOP raport z konsultacji publicznych opublikowano 17 grudnia 2018 roku.

O dalszych etapach prac legislacyjnych będziemy informować w kolejnych wpisach.

31 grudnia 2018

Powiązane specjalizacje: