PODATEK AKCYZOWY | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z 9.01.2019 r. dot. zwolnienia od podatku akcyzowego pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zamieszczone zostały wyjaśnienia, w których Ministerstwo podało, że 18 grudnia 2018 r. Komisja Europejska (KE) stwierdziła, że zwolnienie od podatku akcyzowego pojazdów elektrycznych, hybrydowych i z napędem wodorowym wprowadzone 22 lutego 2018 r. do ustawy o podatku akcyzowym przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. poz. 317, z późn. zm.), nie stanowi pomocy publicznej i może być stosowane w prawie krajowym.

W konsekwencji stosowanie przepisów art. 109a i art. 163a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.), które przewidują zwolnienie od akcyzy dla ww. pojazdów zero i niskoemisyjnych może być stosowane, jeśli obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po wyrażeniu stanowiska przez KE. Oznacza to możliwość skorzystania z tej preferencji podatkowej już od 19 grudnia 2018 r.

https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia-akcyza/zwolnienie-od-podatku-akcyzowego-pojazdow-elektrycznych-hybrydowych-i-z-napedem-wodorowym/

11 stycznia 2019

Powiązane specjalizacje: