Podatek od czynności cywilnoprawnych | ECDP Group

Zmiany w obszarze podatku od czynności cywilnoprawnych
(27 – 31 maja 2019)

1.     Skutki podatkowe zawarcia umowy spółki cichej

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.05.2019 r., znak 0111-KDIB2-2.4014.55.2019.2.SK

Wnioskodawczyni będąca osobą fizyczną zamierza zawrzeć ze spółką cywilną umowę, na podstawie której zobowiąże się do wniesienia do przedsiębiorstwa spółki cywilnej wkładu pieniężnego celem sfinansowania wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. W zamian za wniesiony wkład Wnioskodawczyni uzyska udział w potencjalnych zyskach spółki cywilnej. Zawarta umowa nie będzie stanowiła umowy spółki cywilnej, ani też innej umowy nazwanej na gruncie prawa polskiego. Będzie umową tzw. spółki cichej, zgodnie z którą pieniądze zostaną przeznaczone na wspólne przedsięwzięcie gospodarcze. Zgodnie  umową Wnioskodawczyni uzyska udział w potencjalnych zyskach spółki cywilnej, ale nie będzie uczestniczyła w ewentualnych stratach ani nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania spółki cywilnej. Wnioskodawczyni nie będzie miała też wpływu na podejmowane przez spółkę działania gospodarcze.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy zawarcie umowy spółki cichej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej uznał, zawarcie umowy spółki cichej, uznanej w świetle przepisów Kodeksu cywilnego za umowę nienazwaną, nie należy do katalogu czynności cywilnoprawnych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Czynności tego typu nie można również zakwalifikować, np. jako umowy pożyczki w rozumieniu Kodeksu cywilnego czy też umowy spółki (np. cywilnej), wymienionych w tym katalogu. Zatem zawarcie umowy spółki cichej oraz wniesienie wkładu pieniężnego w wykonaniu tej umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

3 czerwca 2019