PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH | ECDP Group

PROCES LEGISLACYJNY

1.   Nowelizacja ustawy o PDOF, PDOP

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2159)

Ustawa zawiera zmiany w opodatkowaniu umów pożyczek PCC, które zostały przedstawione w Podatkowym Przeglądzie Tygodnia nr 6. Ustawa została podpisania przez Prezydenta 13.11.2018 r. i wejdzie w życie 1.01.2019 r.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2854

21 grudnia 2018